Thuum.org

A community for the dragon language of The Elder Scrolls V: Skyrim

Thuum.org

A community for the dragon language of The Elder Scrolls V: Skyrim

Aakuliiz

Drem yol lok. Zu'u los Aakuliiz ahrk Zu'u los nol Norway. Zu'u los saak Zuwuth Dey meyarven ahrk Zu'u aav daar staad ko hind do aalkos nahlii vos wah mindos vir wah tinvaak, pel ahrk mindoraan Dovahzul. Zu'u los tinvok enthusiast ahrk lost lot kusah ko usnutiid, tey, zoor, kruziik rahlun, kruziik tinvok ahrk historical tholaar. Zu'u qiilaak rot! Fid zey jormaar funrah waan hi lost naan laan!
Summary

High King

Member since March 31, 2013
Activity

 

Hoard