Thuum.org

A community for the dragon language of The Elder Scrolls V: Skyrim

Thuum.org

A community for the dragon language of The Elder Scrolls V: Skyrim

Pacification
(noun) Gedremend

Pacifist
(noun) Dremiik

Pacify
(verb) Gedrem

Pack
(noun) Tah

Package
(noun) Luskaan

Pact
(noun) Kiid

Pad
(noun) Tusah

Padding
(noun) Tusah

Pagan
(noun) Wuthrahnuv

Page
(noun) Siith

Pain
(noun) Faaz

Painful
(adjective) Faazaal

Paint
(verb) Verilir

Paint
(noun) Nahin

Painted
(adjective) Maalutaan

Pair
(noun) Ziinmet

Palace
(noun) Hofkahsejun

Paladin
(noun) Kendaar

Palatable
(adjective) Yashahaal

Palate
(noun) Yashah

Pale
(adjective) Ruvol

Paleness
(noun) Ruvolom

Pallor
(noun) Ruvolom

Palm
(noun) Milah

Pan
(noun) Friisgelt

Pang
(noun) Kaas

Panic
(noun) Faast

Pantheon
(noun) Rahragnavir

Pantry
(noun) Kipraav

Pants
(noun) Boviir

Paper
(noun) Deykraan

Paradigm
(noun) Venselor

Paradise
(noun) Prudaas

Paradox
(noun) Uzgrolein

Paradoxical
(adjective) Uzgroleinuv

Paragon
(noun) Pruzeim

Paralysis
(noun) Seyvuzos

Paralyze
(verb) Seyvuz

Parapet
(noun) Grahangaar

Parasite
(noun) Vorenaak

Parcel
(noun) Luskaan

Parchment
(noun) Deykraan

Pardon
(noun) Krosis

Parent
(noun) Lafaan

Parentage
(noun) Tiidnavir

Parental
(adjective) Lafaanuv

Pariah
(noun) Govegein

Park
(noun) Prez

Parlay
(noun) Skozahrel

Parrot
(noun) Zulokraan

Parry
(verb) Panor

Parse
(verb) Kaafrit

Parsley
(noun) Priitor

Part
(noun) Malur

Partial
(adjective) Maluruv

Participate
(verb) Aavon

Particle
(noun) Malureyd

Particular
(adjective) Pogukus

Particularly
(adverb) Suranmiik

Partner
(noun) Feliig, Onliin

Party
(noun) Visk, Lid

Party
(verb) Vervisk

Pass
(verb) Rahn, Hok

Passable
(adjective) Virahn

Passage
(noun) Rahnd

Passenger
(noun) Zorahem

Passion
(noun) Smoliin

Passionate
(adjective) Smolinaal

Passive
(adjective) Losnaar

Password
(noun) Gaatrot

Past
(noun) Ustiid

Past
(preposition) Vortii

Pasta
(noun) Surilim

Pastime
(noun) Botiid

Pastry
(noun) Thalabrot

Pasture
(noun) Vasaar

Paternal
(adjective) Bormahus

Path
(noun) Ven

Pathetic
(adjective) Sahlag

Patience
(noun) Prem

Patient
(adjective) Prem

Patriarch
(noun) Bormahrel

Patriarchy
(noun) Bormahrel

Patricide
(noun) Kriibormah

Patriot
(noun) Norkaal

Patrol
(verb) Bodein

Patron
(noun) Unagein

Patronize
(verb) Ahfaraaz

Pattern
(noun) Venselor

Pauldron
(noun) Qahsuld

Pause
(noun) Gohiv

Paw
(noun) Haan

Pay
(verb) Biis

Payment
(noun) Sovaat

Pea
(noun) Panaan

Peace
(noun) Drem

Peaceful
(adjective) Zodrem

Peacemaker
(noun) Dremwahliik

Peak
(noun) Naar

Peanut
(noun) Avmaad

Pear
(noun) Bizur

Pearl
(noun) Kunuk

Peasant
(noun) Nivokmun

Pebble
(noun) Zegur

Peck
(verb) Spek

Peculiar
(adjective) Sonziik

Peddler
(noun) Maltuniik

Pee
(noun) Nevul

Pee
(verb) Vernevul

Peek
(noun) Malkoraav

Pelt
(noun) Kelm

Pen
(noun) Pelniir

Pencil
(noun) Pelniir

Pendant
(noun) Kagaav

Pendulum
(noun) Bosgolz

Penetrable
(adjective) Vikinz

Penetrate
(verb) Kinz

Peninsula
(noun) Norviing

Penis
(noun) Maasofaniik

Pentagon
(noun) Henreid

Penumbra
(noun) Vofunvul

People
(noun) Joriin

Peopled
(adjective) Joraan

Pepper
(noun) Beku

Peppery
(adjective) Bekuhus

Perceive
(verb) Fraan

Percent
(noun) Koben

Perception
(noun) Fraanend

Percolate
(verb) Bozeim

Perfect
(adjective) Tozeinvu

Perfectionist
(noun) Tozeinvulaan

Perform
(verb) Kosov, Verlovaas

Performance
(noun) Kosovaat

Perhaps
(adverb) Aalkos

Peril
(noun) Rut

Perilous
(adjective) Rutkei

Period

Perish
(verb) Saluk

Perishable
(adjective) Visliiv

Perk
(noun) Priizah

Permanence
(noun) Tiidnul

Permanent
(adjective) Tiidnu, Vofrul

Permeable
(adjective) Vikinz

Permeate
(verb) Bozeim

Permission
(noun) Orlaavend

Permit
(verb) Orlaav

Perpetrator
(noun) Vosodiik

Perpetual
(adjective) Vofrul

Perseverance
(noun) Grolah

Persevere
(verb) Grolah

Persist
(verb) Zuthiir

Persnickety
(adjective) Pogukus

Person
(noun) Jor

Personal
(adjective) Jormaar

Personality
(noun) Edil

Personalize
(verb) Genum

Perspective
(noun) Silsemiin

Persuadable
(adjective) Visaakrot

Persuade
(verb) Aakrot

Pervade
(verb) Nuvey

Pervert
(verb) Inhon

Peryite
(noun) Krasliivin

Pescetarian
(adjective) Ikinaan

Pestilence
(noun) Vedkrasom

Pestle
(noun) Dumoraak

Pet
(noun) Rez

Pet
(verb) Haalniv

Pet
(adjective) Rezus

Petite
(adjective) Prin

Petrified
(adjective) Zofaasah

Petrify
(verb) Seyvuz

Petty
(adjective) Sahlag, Prin

Pew
(noun) Pravozah

Pewter
(noun) Sahlosiriil

Phantom
(noun) Sah

Phase
(noun) Griid

Pheasant
(noun) Lokraas

Philosophical
(adjective) Fiilosuv

Philosophy
(noun) Fiilos

Phoenix
(noun) Yolzoor

Phony
(adjective) Nisaad

Photograph
(verb) Verdeykrilir

Phrase
(noun) Sahgaat

Phychedelic

Physical
(adjective) Kopraanuv

Pick
(verb) Zemqulek

Pickaxe
(noun) Vildhahkun

Pickpocket
(noun) Vunonhaal

Picture
(noun) Ilir

Picturesque
(adjective) Brilaas

Pie
(noun) Brotumkip

Piece
(noun) Malur

Pierce
(verb) Kinz

Pig
(noun) Hiraak

Pigmy
(adjective) Malnaaz

Pile
(noun) Mahkur

Pilgrim
(noun) Rahwunduniik

Pilgrimage
(noun) Rahwundun

Pillage
(verb) Draazog

Pillar
(noun) Haar

Pillow
(noun) Uftahin

Pillowcase
(noun) Uftahin-Frit

Pinch
(verb) Skin

Pine
(noun) Galik

Pine
(verb) Krosik

Pineapple
(noun) Thrinmah

Pinecone
(noun) Fruksegalik

Pink
(adjective) Soqat

Pint
(noun) Merak

Pioneer
(noun) Diistiik

Pipe
(noun) Sunaak, Tenzeil

Pirate
(noun) Raaviir

Piss
(verb) Vernevul

Pit
(noun) Piiv

Pitch
(noun) Brak

Pitchfork
(noun) Hofkahzof

Pitiful
(adjective) Sahlag

Pitiless
(adjective) Iizil

Pity
(noun) Aazrii

Place
(noun) Staad

Place
(verb) Ris

Plague
(noun) Vedkrasom

Plain
(adjective) Vonum

Plain
(noun) Pindaar

Plan
(verb) Mein

Plane
(noun) Sovaar

Planet
(noun) Gutlein

Plank
(noun) Yelgosvah

Plant
(noun) Ahvus

Plate
(noun) Tus

Plateau
(noun) Yeldah

Platform
(noun) Palaar

Platinum
(noun) Malsesilon

Play
(verb) Kiird, Verlovaas

Play
(noun) Tinvaatey

Player
(noun) Droliik, Kirdaan

Playful
(adjective) Kiirdaas

Plaza
(noun) Milgaan

Plea
(verb) Laanah

Pleasant
(adjective) Genazaal

Please
(adverb) Lig

Please
(verb) Genaz

Pleasurable
(adjective) Lig

Pleasure
(noun) Genazend

Pledge
(verb) Vaat

Plentiful
(adjective) Povaan

Plenty
(noun) Povaas

Plight
(noun) Dezmah

Plot
(verb) Mein, Nivurot

Plow
(noun) Muldenek

Pluck
(verb) Sovitaal

Plum
(noun) Biifruk

Plumage
(noun) Proviz

Plume
(noun) Proviz

Plunder
(verb) Nahkuz

Plunderer
(adjective) Nahkuziik

Plunge
(verb) Komah

Pocket
(noun) Vurul

Poem
(noun) Kahriil

Poet
(noun) Kahriik

Poetry
(noun) Sonvaak

Point
(noun) Zahd, Jusktii

Point
(verb) Mor

Poison
(noun) Viidost

Poisonous
(adjective) Zoviidost

Poke
(verb) Haalvit

Polar
(adjective) Golkloviik

Pole
(noun) Golklov

Poleaxe
(noun) Zuthahkun

Polish
(verb) Geviin

Polite
(adjective) Pruzahvun

Politician
(noun) Noksenonviik

Politics
(noun) Noksenonvul

Pollute
(verb) Thokaz

Poltergeist
(noun) Kropahzii

Polytheism
(noun) Pogaanrah

Polytheistic
(adjective) Pogaanraal

Pommel
(noun) Sahtul

Pond
(noun) Malom

Ponderous
(adjective) Vokodus

Pony
(noun) Malkey

Pool
(noun) Lomok

Poop
(noun) Draaf

Poor
(adjective) Nivok

Pop
(verb) Kaap

Poppy
(noun) Sososley

Populated
(adjective) Joraan

Population
(noun) Jortokaan

Port
(noun) Staal

Portable
(adjective) Vahkbrud

Portal
(noun) Miiraak

Porter
(noun) Brudmun

Portion
(noun) Malur

Portrait
(noun) Veyloz

Pose
(verb) Kosaal

Position
(noun) Kostaad

Positive
(adjective) Kopruzah

Possess
(verb) Piraak

Possession
(noun) Piraakt

Possibility
(noun) Koraas

Possible
(adjective) Korasaal

Post
(noun) Luskiit

Pot
(noun) Qaav

Potable
(adjective) Vipiin

Potato
(noun) Hopik

Potent
(adjective) Piilo

Potential
(noun) Zahvos

Potion
(noun) Galgur

Pouch
(noun) Brulost

Poultry
(noun) Slenselok

Pound
(noun) Pozik

Pour
(verb) Triir

Powder
(noun) Pusaas

Powdery
(adjective) Pusast

Power
(noun) Suleyk, Mulaag

Powerful
(adjective) Suleykaar

Powerless
(adjective) Mulnu

Practical
(adjective) Kostiruv

Practice
(noun) Hahtaar

Practice
(verb) Kostir, Delahmul

Prairie
(noun) Evenik

Praise
(noun) Werid

Prank
(noun) Yirtah

Prattle
(verb) Vanvaak

Pray
(verb) Draal

Prayer
(noun) Draan

Preach
(verb) Sahvotaak

Precedent
(noun) Uskoros

Precious
(adjective) Fariik

Precise
(adjective) Uliid

Preciseness
(noun) Uliidom

Precision
(noun) Uliidom

Predator
(noun) Ah

Predicament
(noun) Dezmah

Predict
(verb) Prodah, Prokuz

Preen
(verb) Prozeyv

Prefer
(verb) Egnah

Pregnant
(adjective) Kiiraal

Prelude
(noun) Uslovaas

Premeditate
(verb) Usukah

Prepare
(verb) Rodraan

Preposition
(noun) Usris

Preposterous
(adjective) Wiiv-Balaan

Presence
(noun) Nuvah

Present
(noun) Nutiid, Ofanaat, Nuvah

Presently
(adverb) Das

Preserve
(verb) Zahnir

Preset
(adjective) Prohel

Preside
(verb) Raak

Press
(verb) Dahrit

Pressure
(noun) Gahfus

Presume
(verb) Lorfonaar

Pretend
(verb) Kosmey

Pretty
(adjective) Malbrii

Prevail
(verb) Ahkron

Prevent
(adjective) Nivos

Previous
(adjective) Usliik

Prey
(noun) Niraat

Price
(noun) Praz

Priceless
(adjective) Praznu

Pride
(noun) Kah

Prideful
(adjective) Zokah

Priest
(noun) Sonaak

Priestess
(noun) Sonaak

Primary
(adjective) Maag

Primate
(noun) Atumun

Prime
(adjective) Kord

Prince
(noun) Kulaan

Princely
(adjective) Kulaanus

Princess
(noun) Kulaas

Princessly
(adjective) Kulaasus

Print
(verb) Praam

Priority
(noun) Diistus

Prism
(noun) Yunok

Prison
(noun) Grunz

Prisoner
(noun) Grunzah

Private
(adjective) Jormaar

Prize
(noun) Uriif

Probability
(noun) Grozahom

Probable
(adjective) Grozah

Probably
(adverb) Grozah

Problem
(noun) Diron

Problematic
(adjective) Dironzaar

Proceed
(verb) Ativut

Proclaim
(verb) Kopiraan

Proclamation
(noun) Kopirot

Procreate
(verb) Verkiir

Prodigy
(noun) Lotkiiv

Produce
(verb) Ter

Producer
(noun) Aafuriik

Product
(noun) Aafurid

Production
(noun) Aafurid

Productive
(adjective) Ativutaal

Profession
(noun) Krotz

Profit
(noun) Yuldofaal

Profligacy
(adjective) Paaksov

Profligate
(adjective) Paaksov

Profuse
(adjective) Pogahko

Program
(noun) Virlaan

Progress
(verb) Ativut

Progression
(noun) Murahv

Progressive
(adjective) Ativutaal

Projectile
(noun) Kuyizaat

Prolong
(verb) Gelingrah

Promise
(verb) Kaat

Promote
(verb) Ativaal

Prompt
(adjective) Kusil

Pronounce
(verb) Rot-Komeyt

Pronunciation
(verb) Rot-Komeyt

Proof
(noun) Gevahzin

Propel
(verb) Kuyiz

Proper
(adjective) Prudaav

Property
(noun) Piraakt

Prophecy
(noun) Qostiid

Prophet
(noun) Qosaar

Prophetic
(adjective) Qostiiduv

Prosper
(verb) Lahniv

Prosperity
(noun) Pruzahlaas

Prosperous
(adjective) Pruzahlaas

Prostitute
(noun) Wiizaan

Prostrate
(verb) Tumbonaar

Protect
(verb) Jaaril

Protrude
(verb) Dikinz

Proud
(adjective) Zokah

Prove
(verb) Gevahzen

Proverb
(noun) Vahzensaag

Provide
(verb) Birgah

Province
(noun) Nor, Maljunaar

Provision
(noun) Birgahniir

Provoke
(verb) Drunkoros

Prowess
(noun) Kriinhus

Pry
(verb) Kropah, Bix

Psychedelicism

Psychic
(noun) Nahgah

Pub
(noun) Snol

Puberty
(noun) Naramriin

Public
(noun) Jormah

Publicity
(noun) Jormah

Puddle
(noun) Lomok

Puke
(verb) Vodiivon

Pull
(noun) Donth

Pull
(verb) Sovit

Pulse
(verb) Vulz

Pump
(verb) Giiriz

Pumpkin
(noun) Budlaak

Punch
(verb) Baag

Punctuate
(verb) Pelzahd

Punctuation
(verb) Pelzahd

Puncture
(verb) Kinz

Punish
(verb) Pentaar

Punishment
(verb) Pentaar

Pup
(noun) Dokraas

Pupil
(noun) Mindaziik

Puppet
(noun) Nukaas

Puppy
(noun) Dokraas

Purchase
(verb) Bir

Pure
(adjective) Ruv

Purgatory
(adjective) Nilzaar

Purge
(verb) Nilz

Purification
(noun) Nilz

Purify
(verb) Nilz

Purple
(adjective) Jen

Purpose
(noun) Nuft

Purposeful
(adjective) Zonuft

Purr
(noun) Kaazul

Purse
(noun) Yulvid

Pursue
(verb) Niivut

Pursuer
(noun) Nivutiik

Pursuit
(noun) Kusah

Push
(verb) Dah

Put
(verb) Ris

Puzzle
(noun) Burzah

Pyramid
(noun) Bu'ul

Pyre
(noun) Agnaar

Pyrite
(noun) Yulmey

Pyromaniac
(noun) Yolokaliin

Python
(noun) Siison